پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹


فیفا هنوز پاسخی به آخرین درخواست فدراسیون فوتبال نداده است

مهلت 20 روزه برای اصلاح اساسنامه

مهلت 20 روزه برای اصلاح اساسنامه

مدیران فدراسیون فوتبال از وزارت ورزش خواسته‌اند حالا که تمام دستورات آنها را درباره اساسنامه انجام داده‌اند و کار با نتیجه مثبتی همراه نبوده، اقدامات لازم برای اخذ مجوز برای ثبت فدراسیون به عنوان نهاد غیردولتی را انجام بدهند که معلوم نیست نتیجه این کار در این بازه زمانی کم در مجلس چه خواهد بود.

هر اتفاقی که در فوتبال ایران رخ بدهد، بدون تعارف باید نوشت که اساسنامه در نهایت باید به شکلی نوشته شود که مورد رضایت فیفا باشد اما مسئولان نظارتی و دستگاه‌های مربوطه باید بررسی دقیق روی روند مذاکرات با فیفا داشته باشند تا مشخص شود آیا منافع فردی افراد در کشیده شدن مذاکرات و وضعیت اصلاح اساسنامه به منافع ملی ارجحیت داده شده است یا خیر. از طرف دیگر باید دید چه سیاستی برای اصلاح اساسنامه در نظر گرفته خواهد شد. مدیران فدراسیون فوتبال از وزارت ورزش خواسته‌اند حالا که تمام دستورات آنها را درباره اساسنامه انجام داده‌اند و کار با نتیجه مثبتی همراه نبوده، اقدامات لازم برای اخذ مجوز برای ثبت فدراسیون به عنوان نهاد غیردولتی را انجام بدهند که معلوم نیست نتیجه این کار در این بازه زمانی کم در مجلس چه خواهد بود.

کپی