ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
فاجعه قتل عام شهروندان بی گناه و مظلوم فلسطینی افکار عمومی جهان را تکان داده است همزمان با موج تظاهرات در شهرهای اروپا هزاران نفر از مردم شیکاگو در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی و قتل عام فلسطینی ها توسط رژیم صهیونیستی به خیابانهای این شهر آمدند
امریکایی های معترض به قتل عام شهروندان فلسطینی به خیابانها آمدند