ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
وقت آن رسیده است که تلویزیون در‌هایش را بر پشت در مانده ها باز کند
شـــب دوشـــــــنبه (21 خردادمــــــــاه) حشـــــــــــــمت‌الله مهاجرانـــی بعـــد از چهل سال با حضور در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه به تلویزیون آمد. پیرمرد در نود سالگی متین و موقر رفتار کرد و حرف زد و شرط «پیروزی» را وفاق و همدلی دانست.
چهل سال بس نیست؟