ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
گروه حوادث- معصومه مرادپور/ خانواده مقتول برای اینکه ثابت کنند عروسشان قاتل است 50 نفر را برای مراسم قسامه به دادگاه آوردند اما هنگام اجرای مراسم دو تن از شاهدان انصراف دادند و قضات شهادت 4 نفر دیگر از شاهدان را نیز قانونی ندانسته و اجرای مراسم ناتمام ماند.
مراسم قسامه با انصراف شاهدان نا تمام ماند