ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
هر اتفاقی در جامعه ما عمدتا از دالان سیاست به آن نگریسته می‌شود. این در حالی است که در یک زندگی متعارف، ما هم با امر سیاسی رو به رو هستیم هم با امر اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، فراغتی، اقتصادی و... اما از آنجا که در یکصد سال اخیر، توسعه‌مان بیشتر «توسعه سیاسی» بوده است سپهر سیاست در جامعه ما آنچنان فربه شده که همه ابعاد و نهادها را در بر گرفته است و جامعه به هر سمت که رو می‌کند با چهره‌ای از سیاست مواجه می‌شود.
چرا «سیاست» همه جا دنبال‌مان می‌کند؟
در شعارهای مردم در تجمعات اخیر این نکته نهفته بود که می‌خواستند صدایشان شنیده شود. شنیدن صدای جامعه «امید» را در آنها زنده می‌کند. «توجه به نیازها»، «گفت‌وگوی جدی»، «شنیده شدن صداها» و «کارآمد کردن جامعه» امید را به جامعه باز می‌گرداند.
تحلیل غلامرضا ظریفیان از شعارهای که در اعتراضات اخیر داده شد/ من را بشنوید!