ion

خیران به یاد " مریم میرزا خانی " در مناطق محروم سیستان و بلوچستان مدرسه ساختند
بخشش بزرگ برای آغاز یک زندگی
زندگی روی سنگفرش خیابان‌ها
می‌خواهم از مسیر زندگی لذت ببرم
حالا عاشق زندگی هستیم
تولد دوباره در قطب شمال
روزنامه خوانی به جای مجازی گردی
دیوار مهربانی در فروشگاه مواد پروتئینی
زندگی در اعماق اسرارآمیز زمین
دستفروشی که میلیاردر شد
هدیه فرشته کوچک به کودکان بیمار
شاهدخت می‌شویم تا دختران بیمار لبخند بزنند
ناهار «کاری» در هفت نقطه جهان
در امتداد مهرورزی
نقش و نگار زندگی بر ویرانه‌های سرپل ذهاب
چیتاها باید زنده بمانند
>>>