برگزیده ها
عضویت ایران در بریکس برآمده از یک عقلانیت راهبردی است/عزم تهران و مسکو برای تحکیم مناسبات

باقری در گفت وگو با ریانووستی:

عضویت ایران در بریکس برآمده از یک عقلانیت راهبردی است/عزم تهران و مسکو برای تحکیم مناسبات

سرپرست وزارت امور خارجه عضویت ایران در بریکس را برآمده از یک عقلانیت راهبردی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد، همکاری‌های ایران و روسیه نشان دهنده این است که رهبران دو کشور عزم جدی برای تحکیم مناسبات خود دارند و از همه فرصت‌ها برای انتفاع دو کشور و دو ملت بهره می گیرند.

بین‌الملل