اخبار
جنایت جدید اسرائیل در حمله به دریافت‌کنندگان کمک‌های غذایی

ایران بررسی کرد؛

جنایت جدید اسرائیل در حمله به دریافت‌کنندگان کمک‌های غذایی

روز گذشته جهان هنوز از شوک گزارش جدید سازمان ملل از وضعیت زنان فلسطینی در جنگ غزه و تجاوز به آنها توسط نظامیان اسرائیلی خارج نشده بود که شوک خبری دیگری منتشر و اعلام شد؛ ارتش رژیم صهیونیستی به صف فشرده آوارگان گرسنه غزه که ایستاده بودند تا کمک‌های غذایی دریافت کنند، حمله برد و یک نفر را هم به شهادت رساند.

بین الملل اقتصاد فرهنگ سیاست جامعه ورزش استان ها