اخبار
هیات جمهوری اسلامی ایران محل کنفرانس تغییرات اقلیمی را ترک کرد

در اعتراض به مشروعیت‌بخشی جنایت‌های رژیم صهیونیستی؛

هیات جمهوری اسلامی ایران محل کنفرانس تغییرات اقلیمی را ترک کرد

هیات جمهوری اسلامی ایران به ریاست وزیر نیرو در اعتراض به حضور مسئولان رژیم جنایت‌کار صهیونیستی در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم موسوم به کاپ ۲۸، این کنفرانس را ترک کرد.

بین الملل اقتصاد فرهنگ سیاست جامعه ورزش استان ها