برگزیده ها
کالاهای تقلبی و قاچاق از بازار جمع‌آوری شد

در ۱۰۰۰ روز خدمت صورت گرفت؛

کالاهای تقلبی و قاچاق از بازار جمع‌آوری شد

دولت سیزدهم برای آنکه از میزان عرضه کالاهای قاچاق در بازار کاسته شود، از تولیدکنندگان واقعی حمایت بیشتری کرد و با فرصت‌سازی از طریق حمایت‌های مالی و قانونی شرایطی را فراهم کرد که تولید قانونی صرفه اقتصادی خوب و مناسبی داشته باشد.

صنعت