ion

امریکا به تجهیز نیروهای کرد سوریه ادامه می دهد
1396/10/26 - 14:37
با وجود مخالفت ها و اعتراض های ترکیه؛